MusthefMusthefMusthef

PRIVACY

Privacy beleid en cookies

Musthef gevestigd aan Vlasserwei 22 5551MB Valkenswaard (shop@musthef.nl), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Musthef verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via shop@musthef.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Musthef verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Musthef analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Musthef verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Musthef neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Musthef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam > verwerken bestelling > 10 jaar
– Geslacht > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar
– Geboortedatum > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar
– Geboorteplaats > marketing > 10 jaar
– Adresgegevens > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar
– Telefoonnummer > verwerken / informeren bestelling > 10 jaar
– E-mailadres > verwerken / informeren bestelling > 10 jaar
– IP-adres > marketing > 10 jaar
– Locatiegegevens > marketing > 10 jaar
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > marketing > 10 jaar
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > marketing > 10 jaar
– Internetbrowser en apparaat type > marketing > 10 jaar
– Bankrekeningnummer > betalingsverkeer / verwerken bestelling > 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Musthef deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Musthef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Musthef uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Zie hieronder waarmee wij uw persoonsgegevens delen:

 Categorie  Naam derde en jurisdictie  Doel  Gegevens
 Verantwoordelijke  Belastingdienst Belastingaangifte Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer,
E-mailadres, Bankrekeningnummer
 Verwerker  Sisow Verwerken betaling Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer,
E-mailadres, Bankrekeningnummer
 Verwerker  TransIp Verwerken datastromen via hostingpakket Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer,
E-mailadres, Bankrekeningnummer
 Verwerker  TransIp Verwerken datastromen ter ondersteuning Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,
Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer,
E-mailadres, Bankrekeningnummer
 Verwerker  Mailchimp Versturen van marketing mailings Voor- en achternaam, e-mailadres
 Verwerker  Google Het verwerken van informatie om bezoeker statistieken zoals klikgedrag te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden IP-adres, Locatie gegevens, Internetbrowser, gegevens over jouw activiteiten op onze website, Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 Verwerker  Facebook Het verwerken van informatie om marketingactiviteiten op te zetten en te monitoren. E-mailadres, IP-adres, Locatie gegevens, Internetbrowser en aparaatstype, gegevens over jouw activiteiten op onze website, Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Musthef gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in debrowser van uw computer, tablet of smartphone. Musthef gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar shop@musthef.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Musthef zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Musthef wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Musthef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shop@musthef.com

Contactgegevens:
Musthef
Vlasserwei 22
5551 MB Valkenswaard
06-14108059

Zondag,Maandag,Dinsdag,Woensdag,Donderdag,Vrijdag,Zaterdag
januari, februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Niet genoeg op voorraad. Nog [max] verkrijgbaar.
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg.

Return To Shop

NOTITIE TOEVOEGEN Bewerk notitie
Kortingscode toevoegen

Kortingscode toevoegen